Új választottbírósági törvény és változó választottbírósági szervezet

2017. május 30-án fogadta el az Országgyűlés az új választottbírósági törvényt. A jogszabály legjelentősebb újdonsága, hogy 2017. december 31-i hatállyal megszünteti a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságot és az Energetikai Állandó Választottbíróságot – ezek szerepét az új, egységes, állandó választottbíróság, a Kereskedelmi Választottbíróság veszi át. Az új törvény ezen felül számos újítást vezet be az eljárás rugalmasságának fokozása érdekében.

A trust bevezetése Magyarországon és a nemzetközi gyakorlat

Válogatott tanulmányok a STEP Hungary 2014., 2015. és 2016. évi konferenciáján elhangzott előadások alapján

 

Szerkesztők: Menyhei Ákos; Sándor István

Szerzők: B. Szabó Gábor; Ghira Márton; Hamza Gábor; Havel Bohumil; Illés István; Kolozs Borbála; Magyar Csaba; Menyhei Ákos; Palaskiné dr. Kirschner Dóra; Pihera Vlastimil; Ronovská Katerina; Rybaltovszki Péter; Sági Barnabás m Sándor István; Schurr Francesco; Venardos Angelo; Vicari Andrea

HVG-Orac, Budapest, 2017.

Önvezető autókkal kapcsolatos jogi kérdések

Az önvezető autókkal kapcsolatos felelősségi, adatvédelmi és szabályozási kérdések megvitatására szervezett március 24-én kerekasztal-beszélgetést a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal. A rendezvényen részt vettek az AImotive, a BME HIT, a Commsignia, a thyssenkrupp Presta Hungary Kft. és a PwC képviselői. A jelenlevők egyetértettek abban, hogy a piac valamennyi szereplőjének érdeke, hogy a szükséges jogi szabályozási keretek a lehető leggyorsabban elkészüljenek. Ennek elősegítése érdekében a megkezdett eszmecserét a jövőben is folytatni fogják.

Országos tárgyalási verseny a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda támogatásával

2017. március 17-én került megrendezésre az ELSA (The European Law Students’ Association) Magyarország és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett alternatív vitarendezési verseny, amelynek Irodánk idén is támogatója volt. A tavalyi, közösen szervezett és nagy sikerű esemény után idén már az egész országból érkeztek joghallgatók, hogy tárgyalástechnikájukkal lenyűgözzék a zsűrit – az első helyezett csapat mindkét tagja, valamint több más, díjazásban részesült csapattag is Irodánknál töltheti gyakorlatát.

A zsűriben többek között kollégáink, Dr. Horváth Dóra, Dr. Klenanc Miklós és Dr. Csenterics András értékelték a hallgatókat, hiszen a tárgyalások középpontját képező jogeseteket is ők készítették elő.

A versenyt egyöntetűen sikeresnek értékeltük – találkozunk jövőre is!