Tisztességtelen verseny – fogyasztóvédelem

A szerzőhármas tanulmánya áttekintést nyújt a Gazdasági Versenyhivatal fogyasztók tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos gyakorlatáról, vagyis a magyar versenytörvény III. fejezetének jogalkalmazási problémáiról az irányelv kontextusában.

Firniksz Judit – Balogh Virág – Grimm Krisztina: Tisztességtelen verseny –
fogyasztóvédelem (szerk. Vörös Imre);
könyvrészlet
MTA Állam-és Jogtudományi Intézet, Budapest, 2007.

Kriminalizáció a kartelljogban – Ki felel a végén?

“A kartelljog mára több mint száz országban a jogrend és ezáltal a társadalmi köztudat része. A növekvő publicitás valószínűleg a szigorodó következményekkel függ össze. A joggyakorlat iránya egyértelmű: világszerte terjed a drákói szigor az úgynevezett hardcore (mérlegelés nélkül jogsértőnek minősülő) kartellekkel szemben. E magatartások árát végső soron a fogyasztók fizetik meg, így a szigorodás látszólag indokolt.”

Firniksz Judit – Mezei Péter: Kriminalizáció a kartelljogban – Ki felel a
végén?
Világgazdaság 2011. január 11., 16. old.